Strona Główna

Nigdy nie krzywdzić,
zawsze pomagać

Siedem podstawowych zasad Huny

1. IKE – Świat jest taki, jaki myślisz, że jest

2. KALA – Nie ma żadnych ograniczeń

3. MAKIA – Energia podąża za Uwagą

4. MANAWA – Moment mocy jest Teraz

5. ALOHA – Miłość jest po to, by przynosiła szczęście

6. MANA – Cała moc pochodzi z naszego wnętrza

7. PONO – Skuteczność jest miarą prawdy

 

„Czemu paplesz o Bogu?? Cokolwiek mówisz o Nim jest nieprawdą.”
Mistrz Eckhart

”Wszystko co wyobraźnia potrafi stworzyć, a rozum pojąć i zrozumieć
w tym życiu, nie jest i nie może być środkiem przybliżającym
jedność z Bogiem.”
Św. Jan od Krzyża